loading...
   
 
  ÜNiVERSiTE BÖLÜMLERİÇOK FAZLA BÖLÜM OLDUGU İÇİN MENÜLERE AYIRDIK GENELDE HARF SIRASINA GÖRE BÖLÜMLERİ BULUABİLİRSİNİZ


Üniversite yıllarında meslek tercihimizi değiştirebilir miyiz? 


ÖSS'de zamanımızı en iyi şekilde nasıl kullanırız?
 


AĞAÇ İŞLERİ MÜHENDİSLİGİ

Programın Amacı

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programının amacı, hammaddesi ağaç olan malzemenin
işlenerek değerlendirilmesi; ağaçtan yapılan ürünlerin tasarlanması, üretimin planlanması,
ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim programı, ağacın hammadde olarak
kullanılmasını, ağaçtan işlenmiş ve yarı işlenmiş malzeme üretimini, çeşitli ağaç işleri
alanlarındaki üretim tekniklerini ve bunlarla ilgili yöntemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır.
Ağaç işleri mühendisliği bölümünde fizik, matematik, kimya, biyoloji ve bazı sosyal bilim
alanlarında temel dersler, ağaç teknolojisi, ağaç fiziği ve kimyası, ağaç işleme makineleri,
üretim teknolojisi, üst yüzey işlemleri, teknik istatistik ve kalite kontrol, iç mimari-dekorasyon,
üretim planlaması vb. meslek dersleri okutulmaktadır. Çeşitli derslerdeki laboratuvar ve
çizim çalışmalarının yanı sıra, öğrenciler bir yarı yıl boyunca proje uygulaması için bölüm
atölyesinde çalışırlar. Ayrıca, öğrencilerin bölümce onaylanmış bir ağaç işleri fabrikasında
bir yarı yıllık endüstri uygulaması yapmak zorunluluğu vardır.

AKTÜARYA


Programın Amacı

Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak
elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli
derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi
analizi, finansal piyasalar ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik
teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve
ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve
yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlar "Aktüer" unvanı ile görev alabilirler.
Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle
ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme
olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı
sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları

Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal
güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda
yetişmiş insangücüne ihtiyaç artmaktadır.


ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI


Programın Amacı

Alman dili başta olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültür edebiyat ve tarihi
gelişimleri üzerine eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alman kültür tarihi, metin çalışmaları, Alman dili grameri, kültür tarihi, metinlerle Alman
Edebiyatı, Yazılı anlatım, Alman dili tarihi, şiir incelemeleri, çağdaş metinler, 18.yy Alman
Edebiyatı, söz dizim ve anlam bilim, dram semineri, romantik dönem Alman Edebiyatı ve
Alman Edebiyatında Gerçeklik gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Üniversitelerde, turizm ve kültürle ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşların dış ilişkiler
servislerinde ve tercüme işlerinde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar okullarda
öğretmenlik yapabilirler.

Okul ve büro ortamında; meslektaşları, eğitimciler ve yöneticilerle beraber çalışırlar.

ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ


Programın Amacı

Alman dili başta olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültür edebiyat ve tarihi
gelişimleri üzerine eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alman kültür tarihi, metin çalışmaları, Alman dili grameri, kültür tarihi, metinlerle Alman
Edebiyatı, Yazılı anlatım, Alman dili tarihi, şiir incelemeleri, çağdaş metinler, 18.yy Alman
Edebiyatı, söz dizim ve anlam bilim, dram semineri, romantik dönem Alman Edebiyatı ve
Alman Edebiyatında Gerçeklik gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Üniversitelerde, turizm ve kültürle ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşların dış ilişkiler
servislerinde ve tercüme işlerinde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar okullarda
öğretmenlik yapabilirler.

Okul ve büro ortamında; meslektaşları, eğitimciler ve yöneticilerle beraber çalışırlar.

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı

Bu programda, ortaöğretim kurumlarının müfredatına göre öğrencilere Almanca öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alman kültür tarihi, metin çalışmaları, Alman dili grameri, kültür tarihi, metinlerle Alman
Edebiyatı, Yazılı anlatım, Alman dili tarihi, şiir incelemeleri, çağdaş metinler, 18.yy Alman
Edebiyatı, söz dizim ve anlam bilim, dram semineri, romantik dönem Alman Edebiyatı ve
Alman Edebiyatında Gerçeklik gibi derslerin yanında öğretmenlik bilgisi gereken dersleri de almaktadırlar.

Çalışma Alanları

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öngörülen gerekli şartları yerine getirdikten sonra ortaöğretim kurumlarında çalışabilirler. Son dönemde ihtiyaç fazlası nedeniyle Almanca öğretmenlerine sınıf öğretmenliği ya da Türkçe dersi öğretmenliği görevleri verilmektedir. Ayrıca turizm sektöründe ve tercüme işlerinde de görev alabilirler.

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı


Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte
yürütmekte olup 17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve
dünya görüşünü yansıtan Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü
nitelikleriyle araştırılmakta ve öğretilmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İngiliz dil bilgisi, çeviri, İngiliz Edebiyatının Anahatları, metin incelemeleri, kompozisyon,
Amerikan kültür tarihi, Amerikan şiiri ve romanı gibi dersler okutulmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri'nin tarihi, uygarlığının çeşitli yönleri, toplumsal yapısı, düşünce, edebiyat ve sanat
ürünleri incelenerek okutulur.

Çalışma Alanları

TV kanalları, basın yayın organları, Dışişleri Bakanlığı, elçilikler, ve turizm sektöründe
çalışabildikleri gibi öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar okullarda öğretmenlik yapabilirler

ÖĞRETMENLİĞİ


Programın Amacı

Okul öncesi çocukların; (0-6 yaş çocuklarının) psikolojik, sosyal, duygusal, cinsel,fiziksel
ve zihinsel gelişmelerini göz önünde bulundurarak,sağlıklı bir şekilde yetiştirilip,ilkokula
hazırlanması konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Psikoloji,sosyoloji,çocuk gelişimi ve eğitimi,eğitim sosyolojisi,temel beslenme
ilkeleri,yaratıcı çocuk etkinlikleri,insan anatomisi ve beslenmesi,dramatik etkinlikler,eğitim
psikolojisi,mesleki resim teknikleri,eğitici oyuncak yapımı,çocuğu tanıma etkinlikleri eğitim
yönetimi,özel eğitime muhtaç çocuklar ve konuşma eğitimi gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı;hastane,kreş,anaokulu,yuva, çocuk kulüpleri ve
ana-çocuk sağlık merkezlerinde çalışabilirler. Yaratıcı çocuk faaliyetleri geliştirmek ve
uygulamak,çocukların uyku ve oyun saatlerini belirlemek, okuma ve yazmaya hazırlık
çalışmaları yapmak çocukların gelişim sorunlarıyla ilgilenmek görevleri arasındadır.

Kreş,yuva,çocuk bakım evi ve okullarda;eğitim-öğretim malzemeleri kullanarak,
çocuk,veli,eğitimci ve çocuk doktorlarıyla birlikte çalışırlar.

 
Gereken Nitelikler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programına girmek isteyen bir öğrencinin, matematik ve fen
derslerinde başarılı olması gerekir. Ayrıca ekonomiye ilgi duyması, bir işletmede, başkaları
ile işbirliği halinde çalışabilmesi için ikna yeteneğine ve insan ilişkilerinde olumlu tutum ve
iletişim becerilerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını başarı ile tamamlayanlara "Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisi" unvanı verilmektedir. Dört yıllık program bir bütün olduğu halde iki yıllık öğretim
sonunda 66 kredilik dersi tamamlayanlardan ayrılmak isteyenlere iki yıllık yükseköğretim
gördüğüne dair bir "Önlisans Diploması" verilmektedir.

Çalışma Alanları

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını bitirmiş kişiler mobilya, doğrama, yonga, lif
levha, kaplama ve kereste fabrikaları ile prefabrik konut üretim alanlarında, ağaç işleri ile
ilgili işyerlerinde, endüstri kuruluşlarının projelendirilmesi, iç mimari dekorasyon, ağaç
kakma, müzik aletleri yapımı ile ilgili iş yerlerinde çalışırlar. Ağaç işleri mühendisleri faaliyet
alanlarına giren konularda üretimin planlanması, metot geliştirme ve konstrüksiyon
problemlerinin çözümlenmesinde yetki ile görev yaparlar. Bunun dışında ağaç işleri
endüstrisindeki tüm imalat alanlarında üretim mühendisi olarak sorumluluk yüklenirler; tutkal,
cila, boya, kaplama ve ahşap koruma maddeleri imalatıyla, yan sanayi alanlarında
danışman ve uzman olarak özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü mezunları bu sektördeki nitelikli iş gücüne olan
büyük talep nedeniyle özel sektöre ait fabrika ve imalathanelerde çok kolay ve dolgun
ücretle iş bulabilmektedirler.
Öğretmenlik sertifikası alanlar endüstri meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler

                                        

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Copyright © Agustos 2007 ariyorum.tr.gg

AB Meslekleri (1) Adalet (10) Aile (4) Aile Hekimliği (3) Aile Sağlığı (3) Akşam Sanat Okulları (1) Aletler ve Meslekler (2) Alım Satım (4) Anadolu Öğretmen Liseleri (1) Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (1) Anadolu Kız Meslek Liseleri (29) Anadolu Meslek Liseleri (45) Anadolu Teknik Liseleri (23) Anadolu Tekstil Meslek Liseleri (5) Anadolu Ticaret Meslek Liseleri (3) Anadolu İletişim Meslek Liseleri (2) Arşivcilik (3) Avrupa Birliği Meslekler (1) Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri (5) Çevre Sanayii (6) Çiçek ve Süs Bitkileri (3) Çini İşletmeciliği (3) Çocuk Sağlığı ve Bakımı (4) Çocuklarla İlgili Meslekler (3) Çok Programlı Liseler (19) Çıraklık Eğitim Merkezleri (2) Ön Lisans Eğitimi (5) Özel Havacılık Şirketleri (1) Özel Kurslar (19) Özel Meslekler (4) Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (5) Özel Okullar (12) Özel Yetenek Sınavlı Meslekler (6) Öğretmenler (36) Öğretmenlik (37) Üniversiteler (49) Fakülteler (1) Deniz Bilimleri Fakültesi (3) Devlet Konservatuvarı (5) Dil Tarih Coğrafya Fakülteleri (8) Diş Hekimliği Fakülteleri (1) Eczacılık Fakülteleri (2) Eğitim Fakülteleri (34) Fen-edebiyat Fakülteleri (18) Güzel Sanatlar Fakülteleri (7) Hukuk Fakülteleri (13) Mühendislik Fakülteleri (41) Mesleki Eğitim Fakülteleri (12) Mimarlık Fakülteleri (5) Sağlık Bilimleri Fakülteleri (5) Siyasal Bilgiler Fakülteleri (9) Teknik Eğitim Fakülteleri (17) Teknoloji Fakülteleri (1) Tıp Fakülteleri (3) Uygulamalı Teknik Bilimler Fakülteleri (1) Veterinerlik Fakülteleri (1) İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri (12) İlahiyat Fakülteleri (3) İletişim Fakülteleri (9) İnşaat Fakülteleri (1) İşletme Fakülteleri (17) üretim Sanayii İmalat (56) Balıkçılık ve Su Ürünleri (5) Bankacılık (10) Basın Yayın (17) Basında Meslekler (1) Bayan Meslekleri (44) Büro Makineleri (4) Büro Müşteri Hizmetleri (19) Büro Yönetimi (9) Bilgisayar (28) Bilişim Teknolojileri (12) Biyomedikal (6) Borsa (6) Boya Sanayii (6) Cam Sanayii (4) Coğrafya (1) CV Resume Özgeçmiş (2) Danışmanlık Müşavirlik (11) Demir Çelik Sanayii (18) Demiryolu Taşımacılığı (3) Denetim (1) Deniz Taşıtları (10) Denizcilik (16) Denizcilik Meslek Liseleri (5) Deri Sanayii (11) Dericilik (2) Dershaneler (1) Dini Meslekler (4) Diplomat Dış İşleri Elçilik (1) Diyet Sağlıklı Yaşam (3) Dizgi Matbaa Yayıncılık (11) Diş Sağlığı (4) Doğalgaz (7) Dış Ticaret (5) El Sanatları (14) Elektrik Elektronik (34) Elektro Mekanik (8) Emlak Yönetimi (2) Emtia Borsası (1) Endüstri Meslek Liseleri (80) Enerji Sektörü (13) Eski Meslekler (4) Et Endüstrisi (2) Ev Aletleri (3) Eğitim öğretim (66) Eğlence (8) Fen Bilimleri (14) Fen Liseleri (2) Finans (13) Fizik (7) Fon Yönetimi (3) Fotoğrafçılık (7) Görsel Medya (5) Görsel Yayımcılık (4) Güvenlik (5) Güzel Sanatlar (24) Güzellik Bakım (7) Geleceğin Meslekleri (8) Geleneksel Eğitim (1) Gemicilik Gemi Sanayii (9) Gençlik Spor İl Müdürlükleri (1) Genel (9) Genel Hizmetler (15) Genetik (1) Haberleşme Telekomünikasyon (12) Halk Eğitim Merkezleri (24) Halkbilim Folklor (1) Halkla İlişkiler (3) Halı Kilim Dokumacılık (1) Haritacılık Kadastro (8) Hastane (7) Hava Harp Okulu (1) Hayvan sağlığı (3) Hayvancılık (12) Hazır Giyim (14) Hidrolik (Su) (1) Hipodrom Müdürlükleri (1) Hizmet Satış Elemanları (3) Hizmet Sektörü (2) Hizmetiçi Meslek Eğitimleri (4) Hukuk (11) Kalite Kontrol (1) Kalıpçılık (4) Kamu Hizmetleri (9) Kamu Yönetimi (10) Kanun Yapıcı Üst Düzey Yönetici Müdür (4) Kara Taşıtları (2) Karayolları Bölge Müdürlükleri (5) Karayolu Taşımacılığı (3) Kağıt Sanayii (3) Kültür ve Sanat (5) Kütüphanecilik (1) Kimya Biyokimya (18) Konfeksiyon (22) Koruyucu Hekimlik (1) Kozmetik (3) KPSS Sınavları (1) Kundura (6) Kız Meslek Liseleri (24) Kız Teknik Öğretim (11) Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüleri (14) Laboratuvar Meslekleri (3) Limanlar (1) Lokantalar (1) Maden Sanayii (16) Mahalli İdareler (3) Makine Mühendisleri Odaları Kurslar (7) Makine Sanayii (40) Maliye (10) Maliye Meslek Liseleri (2) Malzeme (5) Mankenlik (1) Masaj (3) Masörlük (3) Matbaa Meslek Liseleri (7) Matematik (3) Mütercim Tercüman Çevirmen (2) Müzik (4) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (2) Medya Haberleşme İletişim Basın (21) Memurluk (2) Mermer Sanayii (12) Meslek Arama (1) Meslek Öğretmenliği (9) Meslek Rehberi Reklamlar (1) Meslek Seçimi Rehberi (4) Meslek Seçimi Serbest Yazılar (3) Meslek Tanımları (563) Meslek Tanıtımları (564) Meslek Tanıtımı (562) Meslek Yüksek Okulları (126) Mesleki Eğitim (17) Mesleki Eğitim Merkezleri (118) Mesleki Projeler (1) Meslekler Anahtar Kelimeler (1) Meslekler Özel Günler ve Haftalar (2) Meslekler Rehberi Yorumlar (1) Mesleklerle İlgili Meslekler (3) Mesleklerle İlgili Sorular (2) Metalurji (13) Meteoroloji Hava Durumu (1) Mimar Ve Mühendislik (49) Mimarlık (8) Mobilyacılık Dekorasyon (13) Moda (13) Motor Meslek Liseleri (3) Muhasebe (10) Nanoteknoloji (1) Nükleer Enerji (2) Okul Öncesi Eğitim (1) Orman Ağaç İşleri (18) Orman Fakülteleri (2) Otelcilik (10) Otelcilik Turizm Meslek Liseleri (6) Otomasyon Teknolojileri (4) Otomotiv (21) Park ve Bahçeler (3) Pedagojik Formasyon İsteyen Meslekler (5) Petrol ve Petrokimya Sanayii (6) Peyzaj (1) Plastik Sanatlar (3) Plastik Sanayii (5) Pnömatik (Hava) (1) Polislik Meslek Yüksekokulları (1) Pratik Kız Sanat Okulları (6) Profesyonel Meslekler (3) PTT Posta Telefon Telgraf (1) Radyo Televizyon (7) Radyoloji (2) Rehberlik (10) Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (8) Reklamcılık (9) Reklamlar (4) Robotik Sistemleri (1) Sanat (1) Sanat ve Tasarım Fakülteleri (2) Sanatkarlar (10) Satış Pazarlama (23) Sağlık Meslek Liseleri (13) Sağlık Meslek Yüksek Okulları (17) Sağlık Teknik Liseleri (4) Süslemecilik Dekorasyon (25) Sekreterlik (4) Seramik (5) Seyahat (10) Seyahat Firmaları Kursları (1) Sigortacılık (4) Sinema (1) Sivil Haacılık Yüksek Okulu (1) Siyaset (1) Sosyal Bilimler (14) Soğutma Havalandırma Sistemleri (2) Spor (6) Suyla İlgili Meslekler (5) Sıhhi Tesisat (7) Takı ve Ziynet Eşyaları (6) Tamir Bakım (25) Tarih (11) Tarım (29) Tarım Meslek Liseleri (2) Tasarım (14) Tatlı Şekerleme (2) Taşımacılık (10) Taşıt Sürücü Kursları (3) Taşıyıcılar (4) Türk Hava Kurumu (1) Türk Havayolları THY Araç Bakım ve Onarımı (1) Ayakkabıcılık (1) Bahçecilik (1) Bilgisayar (2) Bilgisayar Bilimi (1) Bilgisayar Kullanımı (1) Büro Yönetimi ve Sekreterlik (1) Camcılık (1) Denizcilik- Gemi Adamlığı (1) Dericilik (1) Dökum Teknolojisi (1) El Dokuma (1) Elektrik Elektronik (1) Enerji Soğutma ve İklimlendirme (1) Eğlence (1) Eğlence Meslekleri (1) Eğlence Sektörü (1) Fotoğrafcılık (1) Gaz ve Tesisat Teknolojisi (1) Gazetecilik ve Muhabirlik (1) Gemi Yapımı (1) Gıda (1) Gıda Meslekleri (1) Gıda Teknolojisi (1) Giyim (1) Grafik (1) İnşaat Teknolojisi (mimari ve yapı) (1) Kağıt (1) Kağıt Üretim (1) Kimya Ve İşleme (1) Konaklama Hizmetleri (1) Kuaförlük ve Güzellik Hizmetleri (1) Kundura (1) Kuyumculuk (1) Kuyumculuk Teknolojisi (1) Makine Teknolojileri (1) Matbaacılık (1) Medya Meslekleri (1) Meslek Rehberi (1) Meslek Seçimi (1) Meslek Seçimi Testleri (1) Meslek Tanıtımı (51) Meslek Tanıtımları (50) Metal Teknolojileri (1) Mobilya ve Dekorasyon (1) Muhasebe (1) Muhasebe Vergilendirme (1) Mühendis (1) Mühendislik (1) Nakış (1) Organizasyon Hizmetleri (1) Otomasyon (1) Otomotiv (1) Otomotiv Teknolojisi (1) Pazarlama (1) Plastik Teknolojisi (1) Radyo (1) Radyo-TV Meslekleri (1) Raylı Sistemler (1) Seramik (2) Seramik Sanatı (1) Seramik Teknolojisi (1) Seyahat Acenteciliği (1) Sigortacılık (1) Sigortacılık Meslekleri (1) Su ürünleri (1) Tekstil (2) Tekstil Meslekleri (1) Temel Sağlık Hizmetleri (1) The Nack (1) TV (1) Türkiye Meslekler (1) Anadolu Kız Meslek Liseleri29 Anadolu Meslek Liseleri45 Anadolu Teknik Liseleri23 Öğretmenler36 Öğretmenlik37 Üniversiteler49 üretim Sanayii İmalat56 Bayan Meslekleri44 Bilgisayar28 Elektrik Elektronik34 Endüstri Meslek Liseleri80 Eğitim öğretim66 Eğitim Fakülteleri34 Güzel Sanatlar24 Halk Eğitim Merkezleri24 Konfeksiyon22 Kız Meslek Liseleri24 Makine Sanayii40 Mühendislik Fakülteleri41 Medya Haberleşme İletişim Basın21 Meslek Tanımları563 Meslek Tanıtımları564 Meslek Tanıtımı562 Meslek Yüksek Okulları126 Mesleki Eğitim Merkezleri118 Mimar Ve Mühendislik49 Otomotiv21 Satış Pazarlama23 Süslemecilik Dekorasyon25 Tamir Bakım25 Tarım29 Teknik Liseler26 Teknikerlik133 Teknisyenlik75 Tekstil Giyim54 Tıp Sağlık48 Ulaştırma23 Yapı İnşaat Emlak42 Yiyecek Gıda Beslenme24 İşletme Ekonomi46 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTÜERYA AKTÜERYA BİLİMLERİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ ANTROPOLOJİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ ARKEOLOJİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI B BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BANKACILIK BANKACILIK VE FİNANS BANKACILIK VE FİNANSMAN BANKACILIK VE SİGORTACILIK BASIN VE YAYIN BESLENME VE DİYETETİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BİLGİSAYAR - ENFORMATİK BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BİYOKİMYA BİYOLOJİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ C COĞRAFYA COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ Ç ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇEVİRİBİLİM ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ D DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ DERİ MÜHENDİSLİĞİ DİL BİLİMİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİ DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ E EBELİK ECZACILIK EKONOMETRİ EKONOMİ EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI EKONOMİ VE FİNANS ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ENDÜSTRİYEL TASARIM ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI EV EKONOMİSİ F FARS DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFE FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNANS MATEMATİĞİ FİZİK FİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ G GAZETECİLİK GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK GIDA MÜHENDİSLİĞİ GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI GÜVERTE H HALKBİLİM HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİNDOLOJİ HİTİTOLOJİ HUKUK HUNGAROLOJİ I - İ İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI İKTİSAT İLAHİYAT İLETİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ İLETİŞİM SANATLARI İLETİŞİM TASARIMI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZ DİL BİLİMİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI İSTATİSTİK İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ İŞLETME İŞLETME - EKONOMİ İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ İŞLETME ENFORMATİĞİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI J JAPON DİLİ VE EDEBİYATI JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ K KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ KAMU YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KİMYA KİMYA - BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ KORE DİLİ VE EDEBİYATI KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI KÜLTÜR YÖNETİMİ KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER L LATİN DİLİ VE EDEBİYATI LEH DİLİ VE EDEBİYATI LOJİSTİK YÖNETİMİ M MADEN MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ MALİYE MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK – BİLGİSAYAR MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MEDYA VE İLETİŞİM MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ METAL ÖĞRETMENLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ MİMARLIK MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ MODA TASARIMI MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI MÜTERCİM – TERCÜMANLIK N NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ O - Ö OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ P PAZARLAMA PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM PEYZAJ MİMARLIĞI PSİKOLOJİ R RADYO VE TELEVİZYON RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ REKLAMCILIK REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER RUS DİLİ VE EDEBİYATI S SAĞLIK İDARESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAĞLIK MEMURLUĞU SANAT TARİHİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI SANAT YÖNETİMİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ SERMAYE PİYASASI SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SİGORTACILIK SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ SİNEMA SİNEMA VE TELEVİZYON SİNOLOJİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SİYASET BİLİMİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL HİZMET SOSYOLOJİ SU ÜRÜNLERİ SÜMEROLOJİ Ş ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA T TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ TARİH TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ TIP TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ TURİST REHBERLİĞİ TURİZM ANİMASYON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTELCİLİK TURİZM VE REHBERLİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK HALK BİLİMİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ U UÇAK ELEKTRİK - ELEKTRONİK UÇAK GÖVDE - MOTOR UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM UÇAK MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSLARARASI FİNANS ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ULUSLARARASI TİCARET ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK URDU DİLİ VE EDEBİYATI UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR UZAY MÜHENDİSLİĞİ Ü ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ V - Y - Z VETERİNER YAPI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ Uçak Bakım Teknolojisi (1) Yiyecek İçecek (2) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (1) (4) Türk Meslekler Sözlüğü (1) Türkiye İş Kurumu Kursları (6) Tütün ve Çay Sanayii (3) TCDD Meslekleri (2) Teknik Öğretmenler (15) Teknik öğretmenlik (16) Teknik Eğitim (17) Teknik Liseler (26) Teknik Resim (5) Teknikerlik (133) Teknisyenlik (75) Teknoloji Mühendisi (1) Tekstil Baskı Boyama (3) Tekstil Giyim (54) Terapi (3) Tersanecilik (3) Tesis Makine Operatörleri Montajcıları (15) Ticaret (5) Ticaret Meslek Liseleri (8) Ticaret ve Turizm Fakülteleri (2) Tiyatro (4) Toplum Düzeni (3) Toplum Sağlığı (16) Trikotaj (6) TRT Hizmetiçi Eğitimleri (3) TUREM Turizm Eğitim Merkezleri (3) Turist Rehberi (4) Turizm (19) Turizm Bakanlığı Kursları (4) Turizm Otelcilik Meslek Liseleri (6) Tıp Sağlık (48) Uçak Ve Havacılık (12) Ulaştırma (23) Uluslararası (13) Uluslararası Ticaret (2) Usta Çırak Usülü Meslekler (10) Uzay Teknolojileri (5) Videolu Meslek Tanıtımları (1) Yabancı Dil (11) Yapı Meslek Liseleri (5) Yapı İnşaat Emlak (42) Yatırım (5) Yönetim Yöneticilik (11) Yüksek Lisans Eğitimi (3) Yüksek Okullar (17) Yedek Parça Sanayii (1) Yeni Meslekler (9) Yetenekler ve Meslekler (1) Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri (1) Yiyecek Gıda Beslenme (24) Yurtdışı Eğitim (4) Yurtdışı Meslekler (3) Yurtlar (1) Ziraat (7) Ziraat Makineleri (2) Şehirlerarası (3) İdeal Meslek (2) İlaç Endüstrisi (2) İlköğretim (7) İngilizce Meslekler (5) İnsan Kaynakları (2) İnternet (1) İstatistik (1) İthalat İhracat (5) İş Makineleri (9) İşçilik (2) İşletme Ekonomi (46)
Web Stats